ceylinco-2

10ஆவது குடும்ப சவாரி மெகா ஊக்குவிப்பில் பாரிய பரிசுக்கான வெற்றியாளர்களைத் தெரிவு செய்துள்ள சிலிங்கோ லைஃப்

செலிங்கோ லைபின் அதிர்ஷ்­ட­சாலி வாடிக்­கை­யா­ளர்கள் பலர் நாம் இங்­கி­லாந்து செல்லப் போகிறோம் என குஷி­யாகப் பாடும் காலம் வந்­துள்­ளது. ஆயுள் காப்­பு­றுதித் தலை­வர்­களின் 10 ஆவது குடும்ப சவாரி மெகா ஊக்­கு­விப்புத் திட்­டத்தில் இங்­கி­லாந்து செல்லும் வாய்ப்பை இவர்கள் வென்­றுள்­ளதே அதற்கு கார­ண­மாகும்.   மொரட்­டுவை, நாத்­தாண்டி, நுகே­கொடை, மாத்­தறை மற்றும் கனே­முல்லை ஆகிய பகு­தி­களைச் சேர்ந்த ஐந்து வாடிக்­கை­யா­ளர்­களும் அவர்­களின் குடும்­பத்­த­வர்­க­ளுமே இந்த வாய்ப்பை வென்­றுள்­ளனர். இங்­கி­லாந்­துக்­கான சகல செல­வு­க­ளு­டனும் கூடிய முழு­மை­யான வாய்ப்பை இவர்கள் […]

Sadaharitha-Assam-team

அகர்வூட் அறுவடை பயிற்சிகளை பெறுவதற்காக அசாமுக்கு விஜயம் செய்த சதாஹரித குழுவினர்

சதா­ஹ­ரித பிளாண்­டேஷன் லிமிடெட் நிறு­வ­னத்தின் தலைவர் சதீஷ் நவ­ரத்ன உட்­பட பிர­தி­நி­திகள், உலகில் வர்த்­தக ரீதி­யான வன­வி­யலில் நிலை­யான முத­லீ­டாக கரு­தப்­படும் அகர்வூட் மர வளர்ப்பு மற்றும் சந்­தைப்­ப­டுத்தல் தொடர்பில் அனு­பவ ரீதி­யான பயிற்­சி­களை பெறும் நோக்கில் அண்­மையில் அசாம் மாநி­லத்­திற்கு விஜயம் செய்­தி­ருந்­தனர்.   இந்­தி­யாவில் அகர்வூட் செய்­கைக்­கான தலை­ந­க­ர­மாக அசாம் காணப்­ப­டு­வ­துடன், இந்­திய நிபு­ணர்­க­ளி­ட­மி­ருந்து பெறப்­படும் விலை­யிடல், ஊழியர் பயிற்சி மற்றும் சந்தை வாய்ப்­பு­களை கண்­ட­றிதல் போன்ற மிகச்­சி­றந்த பயிற்­சி­க­ளி­னூ­டாக நிச்­ச­ய­மாக சதா­ஹ­ரித குழு­வினர் […]

06

Ceylinco Life இன் 2015 ஆம் வருட ஆண்­ட­றிக்கை நியூ­யோர்க்கில் ARC விரு­து­களைத் தட்டிக் கொண்­டது

MerCommInc இனால் நியூயோர்க் நகரில் வழங்­கப்­பப்­பட்ட மதிப்புமிக்க ARC விரு­து­களில், ஆயுட் காப்­பு­றுதி முன்­னோ­டி­யான Ceylinco Life  நிறு­வனம் நிதி வெளிப்­ப­டுத்­தலில் தனது திற­மையை உறு­திப்­ப­டுத்தி, அதன் 2015 ஆம் வருட அதி­சி­றந்த ஆண்­ட­றிக்­கைக்­காக இரண்டு முக்­கிய கௌரவ விரு­து­களை வென்­றெ­டுத்­துள்­ளது.   விரு­து­களின் ‘காப்­பு­றுதி – ஆயுள்,சுகா­தாரம் பிரிவில் நிதி தர­வு­க­ளுக்­காக வெள்ளி விரு­தையும் ‘பாரம்­ப­ரிய வரு­டாந்த அறிக்கை’ வகையில் அதே பிரிவில் ‘Honors’  விரு­தையும் பிளாசா ஹோட்­டலில் நடை­பெற்ற விருது வழங்கல் வைப­வத்தில் இந்­நி­றுனம் […]

05

ஹற்றன் நஷனல் வங்கி ‘கெமி­பு­பு­துவ’ வெளிக்­கள உத்­தி­யோ­கத்­தர்கள் மாநா­டு­ மற்றும் விரு­து­வ­ழங்கல் விழாவை வெற்­றி­க­ர­மாக நடத்­தி­யது

ஜொனதன் அலஸ் HNB யின் முகாமைத்துவ இயக்குனர் மற்றும் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி), திமல் பெரேரா (பிரதி பொது முகாமையாளர் – சில்லறை மற்றும் வியாபார வங்கி), சிரந்திகுரே (பிரதி பாது முகாமையாளர் மனித வளம்), ஜூட் பெர்னாண்டோ (உதவி பொது முகாமையாளர்- SME பிரிவு) ஆகியோர் ‘கெமிபுபுதுவ’ மற்றும் ஜே.கிறிஷாந்த ஆர்.குரே ஞாபகார்த்த விருதுகளை வெற்றிபெற்ற வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்களுடன். ஹற்றன் நஷனல் வங்கி,அதன் பிர­தான நுண்­நி­தி­யியல் திட்­ட­மான ‘கெமி­பு­பு­துவ’ (கிரா­மிய மறு­ம­லர்ச்சி) திட்­டத்தின் 27ஆவது வெற்­றி­க­ர­மான […]

04

சிறி­லங்கா தொழில் பயிற்சி அதி­கா­ர­ச­பை­யுடன் (VTA) முஸ்லிம் எய்ட் புரிந்­து­ணர்வு உடன்­ப­டிக்கை

தொழில்­வாய்ப்­புகள் இன்றி தவிக்­கின்­ற, பின்­தங்­கிய குடும்­பங்­களைச் சேர்ந்த இலங்­கைவாழ் இளை­ஞர்­களை வலு­வூட்டும் வகை­யிலும் நீடித்த அபி­வி­ருத்­திக்கு பங்­க­ளிப்புச் செய்யும் நோக்­கு­டனும் முஸ்லிம் எய்ட் சிறி­லங்கா நிறு­வனம்  Vocational Training Authority  எனப்­படும் சிறி­லங்கா தொழில்­ப­யற்சி அதி­கார சபை­யுடன் புரிந்­து­ணர்வு உடன்­ப­டிக்கை ஒன்றில் நவம்பர் முதல் வாரத்தில் கைச்­சாத்­திட்­டுள்­ளது. இளை­ஞர்­களின் திறனை மேம்­ப­டுத்தும் மேற்­படி திட்டம் 22 இலட்சம் செலவில் மேற்­கொள்­ளப்­ப­ட­வுள்­ளது. மேலும், பயிற்சி பெறும் இளை­ஞர்­களை ஊக்­கப்­ப­டுத்­து­வ­து, தொழில் வழி­காட்டல் செய்­வது மற்றும் அனு­ப­வங்­களைப் பகிந்து கொள்ளும் […]