இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி அதிகரிப்பு

டொலரொன்றுக்கான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி அதிகரித்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

வெளிநாடுகளிலுள்ள இலங்கையர்கள் இலங்கையுடன் மேற்கொள்கின்ற வெளிநாட்டு நாணய கொடுக்கல் வாங்கலினூடாக இலங்கையின் வெளிநாட்டு பரிமாற்றம் வலுவடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவ்வாறு நாட்டிலுள்ள வங்கிகளினூடாக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அமெரிக்க டொலர் கொடுக்கல் வாங்கலும் இதற்கு காரணமாக அமைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்நிலையில், அமெரிக்கா டொலரொன்றுக்கான இலங்கை நாணயப் பெறுமதி 155 ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

 

 

(Visited 220 times, 1 visits today)

Post Author: metro