யானை வரைந்த ஓவியங்கள் ஏலத்தில் விற்பனை

யானையொன்று வரைந்த ஓவியங்கள் ஹங்கேரியில் ஏலத்தில் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன.

ஹங்கேரிய சேர்க்கஸ் குழுவொன்றினால் பராமரிக்கப்படும் 42 வயதான சான்ட்ரா எனும் இந்திய யானை இந்த ஓவியங்களை வரைந்தன.

இந்த ஓவியங்கள் தலா 40,000 ஹங்கேரியன் ஃபொரின்ட்களுக்கு (சுமார் 23,000 ரூபா) விற்பனை செய்யப் பட்டுள்ளன.

(Visited 43 times, 1 visits today)

Post Author: metro