சர்­வ­தேச எய்ட்ஸ் தினத்­தை­யொட்டி

(பைஷல் இஸ்மாயில்)

சர்­வ­தேச எய்ட்ஸ் தினத்­தை­யொட்டி கல்­முனைப் பிராந்­திய சுகா­தார சேவைப் பணிப்­பாளர் அலு­வ­லகம் காரை­தீவில் தொற்­றாநோய் மற்றும் பாலி­யல்நோய் எய்ட்ஸ் பிரி­வுக்குப் பொறுப்­பான வைத்­திய அதி­காரி வைத்­தியர் எ.ஆர்.எம்.ஹாரீஸ் தலை­மையில் நடாத்­திய பேர­ணியில் பிடிக்­கப்­பட்ட படம்.

(Visited 20 times, 1 visits today)

Post Author: metro