மிஸ் நிக்கரகுவா 2017 அழகுராணி

நிக்­க­ர­குவா நாட்டின் புதிய அழ­கு­ரா­ணி­யாக ரமா ரெரேனிஸ் குவெ­ஸடா தெரி­வு­ செய்­யப்­பட்­டுள்ளார். அண்­மையில் நடை­பெற்ற மிஸ் நிக்­கர­குவா 2017 அழ­கு­ராணி போட்­டியில் வய­தான ரமா ரெரேனிஸ் குவெ­ஸடா மிஸ் யூனிவர்ஸ் நிக்­க­ர­குவா அழ­கு­ரா­ணி­யாக தெரி­வானார்.

ஹெலன் மார்ட்­டினஸ் இரண்­டா­மி­டத்­தையும் மார்தா மேஸா மூன்­றா­மி­டத்­தையும் பெற்­றனர். எதிர்­வரும் மிஸ் யூனிவர்ஸ் போட்­டியில் நிக்­க­ர­குவா சார்பில் ரமா ரெரேனிஸ் குவெஸடா பங்குபற்றவுள்ளார்.

ad77fc70123b11e78b620eb04a1bba78

1

2

b8522c29a1eb41b28817e53149b7c3d9

 

(Visited 576 times, 1 visits today)

Post Author: metro