மிஸ்டர் குளோபல் 2017 ஆணழகர் போட்டியில்…

மிஸ்டர் குளோபல் 2017 ஆண­ழகர் போட்டி தாய்­லாந்தில் நடை­பெ­று­கி­றது. இலங்­கையின் சார்பில் மேனுக்க அல்விஸ் பங்­கு­பற்­று­கிறார். இப்­போட்­டியில் பங்­கு­பற்றும் சிலரை படங்­களில் காணலாம்.

Sri-Lanka-Menuka-Aliw

VRA-20170516-m06-MED2

(Visited 385 times, 1 visits today)

Post Author: metro