காணாமல் ஆக்­கப்­பட்­டோரின் உற­வி­னர்கள் தங்­க­ளது பிள்­ளை­களை மீட்டுத் தரக் கோரி திரு­மலை துறைமுகக் கடலில் இறங்கி போராட்டம்

காணாமல் ஆக்­கப்­பட்டோர் உற­வுகள் தமது பிள்­ளை­களை மீட்டுத் தரக் கோரி நேற்று கடலில் இறங்கி போராட்­டத்தில் ஈடு­பட்டனர்.

ஆளுநர் அலு­வ­லகம் முன்­பாக ஆரம்­ப­மான மேற்­படி போராட்டத்தின் இறு­தியில் துறை­முகக் கடலில் அனைத்து உற­வு­களும் இறங்கி தமது பிள்­ளை­களை மீட்டுத் தருமாறு வலியுறுத்தினர்.

VRA-20170616-m12-MED
(படப்பிடிப்பு : சேனையூர் நிருபர்)

(Visited 39 times, 1 visits today)

Post Author: metro