திருமணம் செய்யும் காதலர்களுக்கு விரைவாக சான்றிதழ் வழங்க அமெரிக்க விமான நிலையத்தில் விசேட ஏற்பாடு

அமெ­ரிக்­காவின் லாஸ் வேகாஸ் நகர விமான நிலை­ய­மா­னது காத­லர்­க­ளுக்கு விரை­வாக திரு­மணச் சான்­றி­தழ்­களை விநி­யோ­கிக்க நட­வ­டிக்கை மேற்­கொண்­டுள்­ளது. இன்று கொண்­டா­டப்­படும் காதலர் தினத்தை முன்­னிட்டு லாஸ் வேகாஸ் விமான நிலையம் இந்த அறி­விப்பை விடுத்­துள்­ளது. கேளிக்கை விடு­தி­க­ளுக்குப் பிர­சித்தி பெற்ற லாஸ் வேகாஸ் நக­ரத்தில் திரு­மண சான்­றி­தழ்­களைப் பெறு­வது இல­கு­வா­ன­தாக கரு­தப்­ப­டு­கின்­ற­து. இதனால், உலகின் திரு­மணத் தலை ­ந­கரம் என்று லாஸ் வேகாஸ் நகரம் வர்­ணிக்­கப்­ப­டு­கி­றது. இந்­நி­லையில், லாஸ் வேகாஸில் திரு­ம­ணங்­களைப் பதிவு செய்யும் கிளார்க் கவுன்ரி […]