SWIM Week Colombo Fashion Show

0 472

கலம்போ பெஷன் வீக் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில், SWIM Week Colombo Fashion Show எனும் பெஷன் கண்காட்சி கொழும்பு ஹில்டன் ஹோட்டலில் கடந்த வியாழக்கிழமை ஆரம்பமாகியது. முதல்நாள் நிகழ்வில் இலங்கை ஆடை வடிவமைப்பாளர்களின் ஆடைகளை மொடல்கள் காட்சிப்படுத்துவதை படங்களில் காணலாம்.

Himashi Wijeweera

 

(படப்பிடிப்பு ஜே.சுஜீவகுமார்)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!