மிஸ்டர் வேர்ல்ட் ஆணழகர் போட்டியில்…

0 66

மிஸ்டர் வேர்ல்ட் ஆணழகர் 2019 போட்டி (Mr World 2019) பிலிப்பைன்ஸில் தற்போது நடைபெறுகிறது. 60 நாடுகளின் போட்டியாளர்கள் இதில் பங்குபற்றுகின்றனர். இலங்கையின் சார்பில் மனோஜ் டி சில்வா பங்குபற்றுகிறார்.இப்போட்டியில் பங்குபற்றும் சிலரை படங்களில் காணலாம்.

Costa Rica-Daniel Esquivel

 

Bangladesh- Mahadi Hasan Fahim

 

United-States- Andresito Germosen Dela Cruz

 

Sri-Lanka-Manoj De Silva
India- Vishnu Menon

 

Australia- Jonathan Berry

 

Italy-Marco D’ Elia

 

Lebanon- Jean Paul Bitar

 

Indonesia- Radityo Senoputro

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!