பாகிஸ்தான் பெஷன் ஷோவில்…

0 124

பாகிஸ்தான் பெஷன் வீக் வின்டர் பெஸ்டிவ் 2019 (Fashion Pakistan Week (FPW) Winter Festive 2019 –FPW) பெஷன் ஷோ கராச்­சியில் அண்­மையில் நடை­பெற்­றது. பாகிஸ்­தானின் பல்­வேறு ஆடை வடி­வ­மைப்­பா­ளர்­களால் வடி­வ­மைக்­கப்­பட்ட ஆடைகள் இக்­கண்­காட்­சியில் காட்­சிப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டன.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!