அனைத்து ஆளுநர்களையும் பதவி விலகுமாறு ஜனாதிபதி செயலகம் அறிவிப்பு

0 1,844

தமது பதவிகளிலிருந்து இராஜினாமா செய்யுமாறு அனைத்து மாகாண ஆளுநர்களுக்கு ஜனாதிபதி செயலகத்தினால் அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய ஆளுநர்களை நியமிக்கும் பொருட்டு தற்போதைய ஆளுநர்கள் அனைவரையும் பதவி விலகுமாறு ஜனாதிபதி செயலகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளதாக மேல் மாகாண ஆளுநர் ஏ.ஜே.எம். முஸம்மில் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!