Browsing Tag

பிரெட்ரிக் ஐரினா புரூனிங்

இந்­தி­யாவில் கைவி­டப்­பட்ட 1800 மாடு­களை பரா­ம­ரிக்கும் ஜேர்­ம­னியப் பெண்

ஜேர்­ம­னியைச் சேர்ந்த பெண்­ணொ­ருவர் இந்­தி­யாவிலேயே 1800 மாடு­களைப் பரா­ம­ரித்து வரு­கிறார். 61 வய­தான பிரெட்ரிக் ஐரினா புரூனிங் எனும் இப்பெண் கைவி­டப்­பட்ட மற்றும் நோயுற்ற மாடு­களை பரா­ம­ரித்து வரு­கிறார். மதுரா நக­ருக்கு அருகில்…
Read More...
error: Content is protected !!